نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102
خانه / مقاله / نهال انار شیرین

نهال انار شیرین

نهال انار شیرین

انار يكي از گياهان مقاوم به خشكي و ازنظر آب وهوایی ، انار ، مناسب هوای گرم ومعتدل است وگرمای خشک کویری را به خوبی تحمل می کند.

برای شکستن دوره خواب ، گیاه به 400 تا 200 ساعت دمای زیر 7 سانتی گراد نیازمند است ومیوه برای رسیدن به تابستان گرم وطولانی نیازمند است .

ازنظر شرایط خاک ، درخت انار قابلیت رویش درانواع خاکها راداردونسبت به سایر درختان میوه به محدوده وسیع تری ازخاکها تطابق نشان می دهد .اما خاکهای عمیق رسوبی یا لومی بهترین خاکها برای پرورش انار هستند .اناردرخاکهای پرآهک یا رسی زیاد وزمینهای خیلی مرطوب که زهکشی نشده باشد ، خوب رشد نمی کند کشت اناردرخاکهای سنگین نیز امکان پذیر است ولی رشد آن به کندی صورت می گیرد ،درخت دراین خاکها بازردی وپژمردگی همراه است واکثرا مبتلا به پوسیدگی طوقه می گردند.

 

زمین هایی که درمعرض بادهای شدید ، خواه بادهای گرم وسوزان خواه بادهای سرد وسوزان باشندبرای کشت انارمناسب نیستند.

عوامل تعیین کننده موجود درخاک مانندEC ، PH پس ازچند سال آبیاری ، تحت تاثیر خصوصیات آبیاری قرار خواهند گرفت ومی تواند نقش قابل ملاحظه ای در میزان تولید ایفا نمایند .بنابراین آب مصرفی باید فاقداملاح مضربرای رشد گیاه باشد .EC مناسب آب کمتراز 3000 میکروموس بر سانتی متر و EC قابل تحمل 3500 میکروموس بر سانتی متر می باشد.

سهل ترین، مفیدترین ومتداولترین شیوه تکثیر وازدیاد درختان انار استفاده از قلمه است ، که به دو صورت کاشت درمحل اصلی وکاشت درخزانه انجام می گیرد.

هرس درتربیت درختان ونگهداری انارستان اهمیت زیادی دارد، زیرا درخت انار پاجوش های فراوان تولید می کند که اگر هرس نشود درختان پرپشت ایجادگردیده بدون اینکه بهره ای عایدباغدار گردد .

یکی ازعوامل اساسی وموثر درعملکرد (تولید) هرس می باشد (بین 7-70 تن درهکتارمتغیر می باشد ) .هرس یا تربیت درخت انار به کلیه فعالیت حذف سرشاخه ها ، پاجوش ها ، نرک ها وشاخه های خشک واضافی به منظورشکل دادن ، افزایش کمیت وکیفیت تولید وایجادتعادل بین قسمت های هوایی درخت به ریشه اتلاق می گردد.

درختانی که هرس نمی شوند سن باردهی آنها به نحوبارزی به تاخیر می افتد وعملا دیرتر ازدرختان هرس شده باردار می شوند بنابراین اجرای عملیات هرس امری ضروری است که باغداران ملزم به انجام آن هستند

نهال انارپس ازکاشت ، نیازبه آبیاری منظم دارند وبرای اینکه ریشه ها به خوبی درزمین مستقرشوند ودرختان بتوانند شروع به رشدونمو کنند معمولاتا آغاز بارندگی پاییزه آبیاری به فواصل هر 7 تا 15 روز یکبارانجام می شود .پس ازاینکه درختان به خوبی درخاک مستقر شدند می توانند به مقدارقابل توجهی خشکی را تحمل نمایند

اززمان گلدهی تارسیدن میوه انجام آبیاری برای درختان انار ضروری است چراکه شرایط رطوبتی نامنظم علاوه بر ریزش گلها وتولید میوه های کوچک ، موجب افزایش میوه های ترک خورده ونامرغوب می شود واین میوه ها از بازار پسندی خوبی برخوردار نمی باشند .

همچنین بایدتوجه داشت که درموقع آبیاری ، آب دورطوقه فرانگیرد زیرا مرطوب نگه داشتن این قسمت موجب رشد عوامل بیماری زا ودرنهایت پوسیدگی طوقه می شود .

نكته مهم: زماني كه باغ انار رو به خزان مي باشد بايد آّبياري سنگين انجام داد و ديگر تا اواخر ارديبهشت سال بعد نبايدآبياري انجام گيرد كه متاسفانه اين موضوع توسط اكثر باغداران رعايت نمي شود.

عوامل موثر بر ترکیدگی میوه انار شامل :

– نامنظم بودن دور آبیاری : این حالت هنگامی رخ می دهد که درباغ آبیاری دیر انجام گیرد دراین حالت میوه ازرشد طبیعی خود بازمی ماند وپوست میوه که مقداری ازرطوبت طبیعی خودرادراثرخشکی هواونرسیدن آب ازدست می دهد درچنین وضعیتی هرگاه درخت آبیاری شود ، دراثرجذب آب دانه ها متورم شده وباعث فشاربه پوست میوه می گردد که نتیجه آن شکاف خوردن پوست می باشد .

بارندگی بی موقع و یا سرد شدن ناگهانی هوا تعادل رطوبت موجود بین میوه وشاخه و برگ را برهم زده و باعث ترگیدگی میوه می شود

واریته های مختلف انار نسبت به ترکیدگی حساسیت های متفاوت دارند : مثلا انارهای پوست نازک دراثرکوچکترین تغییر درتعادل حرارت ورطوبت محیط به سرعت شکاف برمی دارند
بادهای شدید وگرم وسوزان : دراین حالت به دلیل وزش باد آب بیشتری ازدرخت تبخیرشده ، درنتیجه آب کافی به میوه نمی رسد وباعث ترکیدگی میوه می گردد .
تغییر ناگهانی درجه حرارت : دراواخرتابستان دمای محیط به 40-35 درجه سانتی گراد می رسد لذا وقتی درپاییز درجه حرارت به 20 درجه بالای صفرمی رسد سبب ترکیدن پوست انار می شود .
کمبود بعضی عناصر به خصوص عنصر روی ، بر ،کلسیم ، هرس نامناسب ، جنس وبافت خاک ، کمی رطوبت هوا ،خسارت برخی از آفات به ویژه کنه ها نیز باعث ترکیدن میوه انار می شود.
راههای پیشگیری

1- رعایت بهداشت باغ

2- تغذیه صحیح گیاهی با مصرف صحیح کودها

3- ابیاری منظم

4- استفاده از ارقام مقاوم

5- هرس مناسب

6- کاهش خسارت آفاتی مانند کنه

آفتاب سوختگی

پوست میوه انار دربرابر تابش شدید ومداوم نورآفتاب سوخته وحالت شادابی خودازدست می دهد ، درنتیجه دانه های انار درآن قسمت رشد طبیعی نکرده وکوچک ، کم آب وتاحدودی بی رنگ باقی می مانند .

عوامل موثربربرآفتاب سوختگی :

– دور آبیاری

– نحوه انتخاب ردیف کشت

– هرس مناسب

راههای پیشگیری ازآفتاب سوختگی انار:

1- انتخاب ارقام مقاوم

2- هرس مناسب با توجه به فاصله کاشت

3- جلوگیری از قرارگرفتن میوه دربرابرنور

4- ایجاد پوشش سبز زیر درختان ویا گیاهان پوششی گلدار

انواع گونه های انار عبارتند از:

ملس ممتاز ساوه (ملس ترش ساوه)، ملس یوسف خانی ساوه، شیشه کپ فردوس، شیرین شاهوار، ملس تبربزی ساوه، نادري، ملس دانه قرمز، شيرين شهوار، آمنه خاتونی، ملس، قجاق، قياسی، شاه بار، كدوئي، میخوش،شهوار ، زاغ

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید