نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102
خانه / نهال / نهال گوجه بری

نهال گوجه بری

نهال گوجه بری

گوجه بری در بیشتر نقاط مختلف دنیا امکان پرورش دارد اما ممکن است این پرورش در نوع با کیفیت نباشد. کانادا و ایالات متحده از جمله سرزمین هایی هستند که برای کاشت و خرید نهال گوجه بری به قدر کافی مطلوب و بهینه می باشند.

بیشترین دامنه خرید نهال گوجی بری مربوط به شرق انتاریو کشور کانادا می باشد. در این محدوده حدود 4 جریب(16187.42 متر مربع)زمین زیر کاشت نهال گوجه بری قرار دارد. در کالیفرنیا نیز گوجه بری حدود 18 هکتار را به زیر کشت برده است.

نهال گوجه بری به شکل درختچه دیده می شود.نهال های گوجی بری با ارتفاع حدود 3 تا 6 فوت(90 تا 120 سانتی متر)آن مواجه خواهید شد. البته گیاهان در حالت نرمال می توانند به وضعیت ارتفاعی برابر با 12 فوت(036 سانتی متر)برسند.

نهال گوجه بری دچار خزان می شود. این درختچه برای بازسازی و حیات مجدد نیاز به دوران خزان و خواب زمستانی دارد. برای کاشت گوجی بری مشکلی نخواهید داشت. چون بسیاری از نگرانی ها در جریان پرورش نهال گوجه بری مرتفع می گردد.

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید