نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102
خانه / دسته‌بندی نشده / روش های کنترل حشرات

روش های کنترل حشرات

استفاده از اشعه مادون قرمز
ناحیه مادون قرمز بین فرکانس های رادیویی و طیف نور مرئی وجود دارد. اشعه مادون قرمز در کنترل آفات نشاء گلخانه می‌تواند به استفاده مستقیم روی حشره یا مواد آلوده شده یا تغییر در توانایی حشره جهت جلب آن به پرتو های مادون قرمز دسته بندی شود. بررسی های اندکی در زمینه جلب حشرات به تابش مادون قرمز وجود دارد. بیشتر این تلاش ها به سمت مدیریت پشه ها از طریق تابش با اشعه مادون قرمز سوق یافته است. زمانی که دما به ۱۵ درجه سلسیوس یا کمتر میرسد، پشه ها به اشیای گرم جلب می‌شوند. اشعه حاصل از لامپ های مادون قرمز به مدت حداقل ۳۰ ثانیه میتواند برخی از لاروها و حشرات کامل را از بین ببرد.

کنترل بیولوژیکی ، استفاده از عوامل بیماری زا
حشرات همانند مهره داران،‌ به انواع مختلف عوامل بیماری زا حساس هستند. عوامل بیماری زا مورد استفاده در کنترل بیولوژیک حشرات شامل باکتری ها ، قارچ ها، ویروس ها ،‌ پروتوزوآها و نماتد ها هستند. هرکدام از این گروه ها شامل صد گونه شناخته شده اند که به حشرات حمله می‌نمایند. پاتوژن های حشرات علاوه بر اثرات کشندگی،‌ دارای اثرات زیرکشندگی نیز هستند. به این معنی این عوامل بیماری زا میتوانند رفتار حشره را به صورت ممانعت از تولید مثل حشره تغییر دهند.

برخی از عوامل بیماری زا به صورت تولید انبوه و با نام ((حشره کش های بیولوژیکی)) وارد بازار شده اند. در بین این عوامل بیماری زا، از باکتری Bacillus thuringiensis به میزان زیادی برای کنترل بسیاری از آفات نشاء گلخانه استفاده شده است. امروزه برخی پاتوژن ها های حشرات به صورت تجاری تولید شده اند. اکثر عوامل بیماری زا یه صورت گرد فرموله می‌شوند.

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید