نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102
خانه / مقاله / عوامل موثر بر فاصله کاشت درخت

عوامل موثر بر فاصله کاشت درخت

عوامل موثر بر فاصله کاشت درخت

نوع درخت: رعایت فاصله صحیح بین درختان بسته به نوع درخت متفاوت است و این موضوع برای درختان میوه نسبت به درختان فضای سبز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در درختان فضای سبز لازم است فاصله کاشت بین درختان با در نظر گرفتن اندازه درخت در حالت بلوغ تعیین شود.

✅رقم پایه و پیوندک : در فاصله کاشت درختان میوه اولین مسئله مطرح پایه است. مثلا در پایه بذری سیب فاصله درخت با درخت بعدی 6 × 6 است و خط با خط نیز 6 متر است و در پایه بذری مثل ایستمالینگ 9 که سیب زرد پیوند خورده باشد فاصله درخت 2 متر و فاصله خط به خط را 3 متر در نظر می گیرند.

✅آب و هوای منطقه: مثلا در نقاط گرمسیری مانند مناطق مرکزی ایران معمولا فاصله درختان میوه 7×7 ( 205 درخت در هکتار ) تا 9×9 ( 125 درخت در هکتار ) متغیر است . در صورتی که در مناطق نیمه گرمسیری فاصله درختان میتواند 3×3 باشد

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید