نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102
خانه / نهال / نهال پسته

نهال پسته

در ایران حدود ۹۰ نوع شناخته شده وجود دارد که برخی از آنها گسترده و از نظر تجاری در دسترس هستند و برخی از آنها به صورت پراکنده و محدود هستند. مشخصات مهمترین ارقام تجاری پسته به شرح زیر است: رقم اوهدی: یکی از مهمترین انواع تجاری پسته ، با اکثر مناطق کشت پسته و ۷۰-۶۰٪ باغات پسته رفسنجان بسیار شناخته شده و سازگار است. ارتفاع درخت حدود ۳ متر با ارتفاع متوسط ​​و تاج گسترده است. بیشتر برگهای آن از سه برگ تشکیل شده و برگهای انتهایی آن از برگهای جانبی بزرگتر است. شیوع نهایی بسیار زیاد است و بیشتر برگها برگ دار هستند. گلدهی متوسط ​​، زودرس ، متوسط ​​سالانه است. محصول را می توان در اوایل ماه سپتامبر برداشت کرد.

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید