نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102

دلایل بیماری نشا

در گلخانه ها پس از کاشت بذر و روییدن دانهال های جوان نگرانی وقوع بیماری ها پیش می‌آید بیماری ها ممکن است مسری یا غیر مسری باشند. بیماری های مسری غالبا به وسیله قارچ ها و باکتری ها وارد شده و به بذر ها ایجاد می‌شوند. بیماری هایی مثل خال هندوانه ، آنتراکنوز طالبی ، لکه های باکتریایی گوجه فرنگی و پوسیدگی سیاه کلم نمونه هایی از بیماری های مسری هستند. بقیه بیماری های مسری قارچی هستند و در خاک زندگی میکنند این بیماری ها شامل ریزوکتونیا ، پیتیوم و بوته میری است که بر گونه های زیادی از گیاهان اثر می‌کند ،‌بیماری های مسری را با رعایت اصول بهداشتی در گلخانه از بین می‌برند یا گسترش آنها را محدود می‌کنند.

ادامه ی مطلب

روش های کنترل حشرات

استفاده از اشعه مادون قرمز
ناحیه مادون قرمز بین فرکانس های رادیویی و طیف نور مرئی وجود دارد. اشعه مادون قرمز در کنترل آفات نشاء گلخانه می‌تواند به استفاده مستقیم روی حشره یا مواد آلوده شده یا تغییر در توانایی حشره جهت جلب آن به پرتو های مادون قرمز دسته بندی شود. بررسی های اندکی در زمینه جلب حشرات به تابش مادون قرمز وجود دارد. بیشتر این تلاش ها به سمت مدیریت پشه ها از طریق تابش با اشعه مادون قرمز سوق یافته است. زمانی که دما به ۱۵ درجه سلسیوس یا کمتر میرسد، پشه ها به اشیای گرم جلب می‌شوند. اشعه حاصل از لامپ های مادون قرمز به مدت حداقل ۳۰ ثانیه میتواند برخی از لاروها و حشرات کامل را از بین ببرد.

کنترل بیولوژیکی ، استفاده از عوامل بیماری زا
حشرات همانند مهره داران،‌ به انواع مختلف عوامل بیماری زا حساس هستند. عوامل بیماری زا مورد استفاده در کنترل بیولوژیک حشرات شامل باکتری ها ، قارچ ها، ویروس ها ،‌ پروتوزوآها و نماتد ها هستند. هرکدام از این گروه ها شامل صد گونه شناخته شده اند که به حشرات حمله می‌نمایند. پاتوژن های حشرات علاوه بر اثرات کشندگی،‌ دارای اثرات زیرکشندگی نیز هستند. به این معنی این عوامل بیماری زا میتوانند رفتار حشره را به صورت ممانعت از تولید مثل حشره تغییر دهند.

برخی از عوامل بیماری زا به صورت تولید انبوه و با نام ((حشره کش های بیولوژیکی)) وارد بازار شده اند. در بین این عوامل بیماری زا، از باکتری Bacillus thuringiensis به میزان زیادی برای کنترل بسیاری از آفات نشاء گلخانه استفاده شده است. امروزه برخی پاتوژن ها های حشرات به صورت تجاری تولید شده اند. اکثر عوامل بیماری زا یه صورت گرد فرموله می‌شوند.

نشا کاهو سالادی و رسمی

در این نوشته به بررسی نشا کاهو سالادی و رسمی می پردازیم این مقاله ی ارزشمند را از نهالستان سیروس از دست ندهید.؛ به ادامه ی مطلب بروید… ادامه ی مطلب

ساختمان گلخانه و انتخاب محل ساخت گلخانه

ساخت گلخانه
هدف اصلی از ساخت گلخانه ایجاد یک محوطه مجزا از محیط بیرون برای فراهم کردن شرایط مساعد جهت رشد گیاهان است. موقعیت و جهت صحیح گلخانه برای موفقیت در تولید نشاء و به حداکثر رساندن میزان دریافت نور خورشید بسیار مهم است. تجهیزات تولید نشا باید به دور از مزارع پرورش سبزی باشند چرا که این مزارع دارای آفات و بیماری های مختلفی هستند که به راحتی راه خود را به محل تولید نشاء پیدا می‌کنند. محل مورد نظر برای احداث گلخانه باید به اندازه کافی از درختان یا ساختمان های اطراف دور باشد تا سایه آنها در طول روز روی گلخانه نیفتد.

ادامه ی مطلب

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید