نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102
خانه / دسته‌بندی نشده / نهال سیب قرمز فرانسه(رد استار کینگ)

نهال سیب قرمز فرانسه(رد استار کینگ)

فروش نهال سيب رد استار کينگ: ساختار درخت بصورت نيمه عمود رشد مي کند. اين گونه به نسبت، بازدهي بالايي دارد و ميوه در تمامي آن يکسان و فاقد سال آوري مي باشد.

شرايط اقليمي:

حداقل دماي منطقه ۲۵-۲۰ درجه سانتي گراد زير صفر و حداکثر دماي منطقه ۳۸ درجه سانتي گراد بالاي صفر.

اگر سردي هوا در زمستان از ۴۰- درجه سانتي گراد تجاوز مي کند، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.

در مناطقي که جمع ساعات دماي زير ۷ درجه سانتي گراد از هزار ساعت کمتر باشد، چنين منطقه اي عملاً براي پرورش سيب مناسب نخواهد بود.

ارتفاع از سطح دريا: ارتفاع ۱۳۰۰ الي ۲۲۰۰ متر از سطح دريا مناسب جهت کشت سيب مي باشد.

شرايط آبي:

EC آب حداکثر مي تواند ۲۰۰۰ ميکرو موس بر سانتي متر باشد.

مقدار آب مورد نياز با سيستم آبياري ثقلي ۱۰ هزار متر مکعب در هکتار و با آبياري قطره اي ۵ الي ۶ هزار متر مکعب مي باشد.

مقدار آب مصرفي بر اساس کيفيت خاک منطقه و نوع پايه سيب و شرايط آب و هوايي متغير مي باشد.

شرايط خاکي:

EC حداکثر مي تواند ۲ ميلي موس بر سانتي متر باشد.

PH خاک از ۵/۵ – ۵/۶ تا حداکثر ۵/۷ باشد.

بافت خاک :آبرفتي – لوم رسي – عميق – غني با بافت قابل نفوذ.

انتخاب محل احداث باغ:

ر صورت مساعد بودن شرايط اقليمي و آبي و خاکي، انتخاب محل باغ از موارد حائز اهميت بوده که در توفيق باغداران بسيار مؤثر است.

احداث باغ در دامنه هاي کم شيب در پناه بادهاي سرد مناسب مي باشد

اگر شيب دامنه از ۲۰ الي ۳۰ درجه تجاوز کند، هزينه آماده سازي زمين و کاشت و ونگهداري بالاتر خواهد رفت و خطر فرسايش خاک بيشتر خواهد بود.

درصورت احداث باغ دردامنه رعايت خطوط ميزان و کاشت در خطوط تراز از ضروريات حتمي است.

وسعت باغ :

براي باغ هاي سيب حداقل سطح ۵ هکتاري از نظر شرايط اقتصادي در اکثر مناطق کشور سطح مناسبي به نظر مي رسد.

عمليات احداث باغ :

اولين گام در احداث باغ بعد از بررسي موارد فوق الذکر انتخاب نوع پايه و نوع رقم مي باشد.

در شرايط کنوني انتخاب يکي از پايه هاي رويشي پاکوتاه با توجه به شرايط منطقه و ميزان سرمايه توصيه مي گردد.

مزاياي پايه هاي رويشي پاکوتاه نسبت به پايه هاي بذري :

تراکم بالاي درخت و عملکرد بيشتر در واحد سطح

سهولت عمليات زراعي و مديريت باغباني (هرس، برداشت، مبارزه با آفات و امراض و …)

دريافت نور بيشتر و توليد ميوه با کيفيت بهتر

تسريع در باردهي و رسيدن به عملکرد اقتصادي

امکان استاندارد نمودن تکنيک هاي باغداري

انتخاب نوع رقم :

با توجه به نياز بازارهاي محلي و ذائقه بازار و وجود سردخانه و انبارهاي مناسب در منطقه و دوري يا نزديکي بازار مصرف و نحوه بازار رساني و فروش و وجود صنايع تبديلي مرتبط در منطقه و … مي توان از ارقام پائيزه يا تابستانه سيب انتخاب نمود.

انتخاب ارقام جديد و تجاري با در نظر داشتن توصيه مؤسسات تحقيقاتي منطقه توصيه مي گردد.

ارقام بومي موجود در کشور :

ارقام تابستانه : گلاب – شفيع آباد- کهنز- شيخ احمد تبريز- قندک- قره يارپاق- تابستانه اهر- نوري مراغه- قرل آلما- عاشيق آلماسي- مربايي مشهد- علي موري خراسان

ارقام پائيزه : عباسي مشهد- گلشاهي- شميراني- زنوز- شکي اهر- دريان- کرمانشاهي- اخلمد خراسان

ارقام خارجي موجود در کشور :

ارقام تابستانه : گالا – دلبار استيوال – ….

ارقام پائيزه : گلدن دليشز- رد دليشز- گراني اسميت- رداستار کينگ- پرايم روت جوناگلد – فوجي – برابرن – مک اينتاش

مشخصات نهال استاندارد سيب:

داراي گواهي بهداشت قرنطينه و شناسه رقم- نهال ترجيحاً ۲ ساله تک شاخه داراي ريشه سالم به ظاهر شاداب و عاري از ويروس، باکتري، قارچ، ريشه افشان و شادابن در صورت امکان داراي شاخه هاي جانبي.

در زمان فروش حداقل ۷۵ سانتي متر ارتفاع – ارتفاع از محل پيوند تا سطح خاک ۱۰ سانتيمتر و حداکثر ۱۵ سانتي متر بيشتر نباشد. ارتفاع نهالهاي پيوندي با پايه بذري بين ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتي متر. پس از سربرداري قطرنهال در زمان فروش بين محل پيوندک و طوقه  يک تا ۵/۱ سانتي متر.

آماده سازي زمين :

بعد از شخم عميق با ديسک و لولر اقدام به تسطيح نموده تا زمين را آماده کشت نمائيم

کود دامي به مقدار ۲۰ تن در هکتار قبل از کاشت با خاک و خاک چاله مخلوط شده باشد. (کود دامي بايستي کاملاً پوسيده باشد)

از کشت توام درختان ميوه و حتي کشت محصولات زراعي و صيفي و جاليز در باغات جديد الاحداث خودداري گردد.

فواصل کاشت:

در ارقام پيوندي روي پايه هاي بذري ۷×۶ متر يا ۷×۷ متر در نظر گرفته مي شود در ارقام پيوندي روي پايه هاي رويشي بر حسب نوع پايه ۳×۱ و ۳×۵/۱ و ۴×۲ و ۴×۵/۲ در نظر گرفته مي شود.

فاصله نهالها بر روي رديف ها بر حسب نوع پايه متغير است ولي در بين رديف ها رعايت فاصله ۳ متر بين الزامي است.

پس از تعيين فواصل کاشت عمليات ميخکوبي را انجام داده سپس اقدام به علامت گذاري براي محلهاي حفر چاله نموده و در همان نقطه بطور دقيق چاله حفر مي گردد در اينصورت فواصل بين رديف ها رعايت شده است.

نحوه غرس نهال :

محل پيوند در بيرون خاک و در جهت مسير باد قرار گيرد.

پس از خاک دهي پاي بوته اقدام به متراکم نمودن خاک نموده بلافاصله پاي نهالهاي کاشته شده آبياري کافي صورت گيرد تا اينکه چسبندگي بين ريشه و خاک حاصل گردد.ضمناً آب با محل طوقه در تماس نباشد.

ويژگي درخت:  بصورت نيمه عمود رشد مي کند. اين گونه به نسبت، بازدهي بالايي دارد و ميوه در تمامي آن يکسان و فاقد سال آوري مي باشد.

ساختار ميوه :  درشتي متوسط، رنگ پوسته ميوه قرمز تيره و گوشت ميوه سفيد کرمي، سفت و شيرين بوده و آبدار ولذيذ مي باشد.

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید