نهالستان سیروس دماوند

آدرس نهالستان: دماوند جاده فیروزکوه اولین دوربرگردان نبش اردوگاه مصطفی خمینی - سیروس افکاری 09122127698 ، 02176308102

نيسوران

نيسوران كنه كشي غيرسيستميك، تماسي، گوارشي و سريع الاثر از گروه ايزوتيازوليدين‌ها است. كه منحصرا توسط شركت گل سم گرگان با مواد اوليه و تحت ليسانس شركت نيپون سودا ژاپن ساخته مي شود. نيسوران با خاصيت تخم‌كشي و لاروكشي به همراه خاصيت نفوذي در برگ سبب از بين رفتن كنه‌ها مي شود و هرگاه كنه‌هاي بالغ ماده با اين سم تماس پيدا كنند تخم‌هاي توليد آنها نابارور مي شود.

هالوكسي فوپ- آر- متيل گل سم

هالوكسي فوپ آرمتيل علف كش سيستميك و انتخابي از گروه آريلوكسي فنوكسي پروپيونات است كه از طريق برگ‌ها جذب و با جلوگيري از رشد سلول‌هاي جوان در مريستم‌ها سبب مرگ علف‌هاي هرز خانواده گرامينه مي شود.
اين علف كش را مي توان در مزارع چغندرقند، پياز و كلزا مصرف نمود.

هگزافلومورون گل سم

هگزافلومورون حره كش تماسي گوارشي از گروه بنزوئيل اوره است كه با حركت رو به بالا در آوندهاي چوبي در گياه به صورت سيستميك عمل كرده و با جلوگيري از سنتز كتين در حشرات جوان سبب مرگ آنها مي شود. هگزافلومورون يك تركيب تخم كش و لارو كش است و بر روي حشرات بالغ تاثيري ندارد.

نمایشگاه تخصصی نهال استان تهران

اولین نمایشگاه تخصصی نهال استان تهران ۹۷/۱۱/۱۶با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران قاءم مقام سازمان معاون بهبود تولیدات گیاهی ریس جهاد کشاورزی دماوند امور باغبانی استان تهران وسایر مدیران محترم اغاز بکار کرد.

سم نابواس

نابواس علف كشي انتخابي و سيستميك بسيار موثر و كم‌خطر از گروه سيكلوهگزان ديون است كه توسط شركت گل سم تحت ليسانس و با استفاده از مواد اوليه ساخت شركت نيپون سودا ژاپن توليد مي شود. نابواس از طريق برگ‌ها جذب و با جلوگيري از رشد سلول‌هاي جوان سبب از بين رفتن علف‌هاي خانواده گرامينه مي شود.

سم موسپيلان

موسپيلان با ماده موثره استامي پريد حشره كشي است از گروه نئونيكوتينوئيدها با اثر سيستميك، تماسي و گوارشي كه براي كنترل بسياري از آفات مكنده و برخي لاروها بكار مي رود. موسپيلان با تكنيكال ۹۸/۵% خلوص و كليه مواد همراه از شركت نيپون سوداي ژاپن ساخته مي شود و از نظر كيفيت و كارايي قابل قياس با استامي پريدهاي متفرقه كه منشا و تركيبات آنها نامشخص است نخواهد بود.
موسپيلان از طريق برگ جذب و درگياه منتشر مي شود. موسپيلان با اختلال درعمل گيرنده هاي عصبي نيكوتينك استيل كولين، سبب تاثير در سيناپس هاي سيستم اعصاب مركزي حشره مي شود.

متالاكسيل گرانول گل سم

متالاكسيل قارچ كش سيستميك از گروه فنيل آميدها (آسيل آلانين ها) با اثر حفاظتي و درماني است كه از طريق ريشه، ساقه و برگ جذب مي شود و با جلوگيري از سنتز پروتئين در سلول قارچ سبب توقف رشد قارچ هاي بيمارگر مي شود. اين قارچ كش قابل اختلاط با خاك است و بايد قبل از كاشت با خاك بستر كاشت مخلوط شود و يا پس از كاشت در اطراف بوته پاشيده شود.

سم گلايفوزيت گل سم

گلايفوزيت علف كشي است عمومي و سيستميك از گروه گلايسين كه از طريق برگ جذب و همراه با هيدروكربن‌ها از مسير سيمپلاستيك به مناطق مصرف و ذخيره قند رسيده و در آنجا با تاثير بر روي آنزيم EPSPS از سنتز اسيدآمينه‌هاي آروماتيك جلوگيري مي‌كند و ظرف يك يا دو هفته گياه را از بين مي‌برد

سم گلدن كيت

گلدن گيت ماده اي با خاصيت پخش كنندگي و چسبندگي مي باشد كه به منظور افزايش كارآيي سموم دفع آفات نباتي مخلوط با آنها بكار مي رود. اين ماده با كاهش كشش سطحي آب باعث استقرار بهتر قطرات محلول سم بر روي برگ و گسترده شدن قطره در سطح مومي برگ مي گردد و در نتيجه سطح تماس برگ با قطرات سم افزايش يافته و سم بيشتري جذب گياه شده و اثر بخشي آن را افزايش و هدر رفتن آن را كاهش مي دهد.
ابتدا سم مورد نظر را در يك سطل با مقداري آب خوب مخلوط نماييد تا به صورت دوغاب يكنواخت درآيد. آنگاه مخزن سمپاش را تا نيمه آب نموده و سم را در حالي كه آب را به هم مي زنيد داخل مخزن بريزيد و خوب مخلوط نماييد. سپس در حاليكه محلول سم را به هم مي زنيد به ازاء هر هكتار مزرعه يك ليتر گلدن گيت را داخل مخزن ريخته و خوب بهم بزنيد و در آخر بقيه آب را به محلول اضافه كنيد.

برای ورود به کانال تلگرام کلیلک کنید